RRN
RRN
RRN

החזון שלנו

משימתנו היא לתת מענה מקצועי, יעיל, מהיר, המבוסס על ידע משפטי נרחב, יצירתיות, מקוריות, תוך ראייה מרחבית של צרכיו הייחודיים של הלקוח ושאיפה להשיג את התוצאות הטובות ביותר, בזמן הקצר ביותר ובעלויות הנמוכות ביותר ללקוח.

הניסיון שצברנו

במהלך למעלה מ- 30 שנות קיומו של המשרד, צברנו נסיון רב במתן מענה משפטי מהיר ומקצועי, לסוגיות משפטיות בתחום המשפט המסחרי, המשפט מוניציפאלי ובתחום ההתיישבות העובדת. 

פרויקטים שליווינו

הקמת שכונות מגורים, תיאגוד עיסקי בקיבוצים, הקמת חברות הזנק, הקמה וליווי של פרויקטים סולאריים ופרויקטים מתחום האנרגיה החלופית, הקמה וליווי של פרויקטים בתחום המים והביוב ועוד...

הצוות שלנו

משרד עורכי הדין רכס, רוזנזפט, נורקין הינו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים, הותיקים והמובילים באזור עפולה והעמקים. צוות המשרד מונה שישה עורכי דין, בהם שלושה שותפים: עו"ד דרור רכס, עו"ד רחל רוזנזפט ועו"ד יעל נורקין

הלקוחות שלנו

לקוחותינו מונים

מועצות אזוריות, ועדים מקומיים, קיבוצים, מושבים, ישובים קהילתיים, חברות, חברות עירוניות, אגודות שיתופיות לעסקים, אגודות מוניציפאליות להתיישבות, עמותות, שותפויות, לקוחות פרטיים.