מאמרים

מאמרים

גיל פרישה חובה

17/5/2016
בית המשפט העליון, בהרכב של 7 שופטים, דן בעתירה שהגישו אנשי אקדמיה בכירים במטרה לבטל את סעיף 4 לחוק גיל פרישה, הקובע כי "הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו, הוא גיל 67 לגבר ולאישה".
מידע נוסף

שלילת פיצויי פיטורים

17/5/2016
בסעיף 16 לחוק פיצויי פיטורים נקבע כי:
"לא יהיה עובד זכאי לפיצויים או יהיה זכאי לפיצויים חלקיים בלבד, הכל לפי הענין, אם פוטר בנסיבות,
שעל פי הסכם קיבוצי החל על המעסיק והעובד – ובאין הסכם כזה, על פי ההסכם הקיבוצי החל על
המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף – מצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים
בלבד.

מידע נוסף

חובות המעסיק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה

8/4/2014
בשנת 1998 נחקק החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1998 (להלן: "החוק"). מכוח החוק הותקנו התקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח - 1998 (להלן: "התקנות"). על פי דברי ההסבר להצעת החוק, החוק נועד "להוקיע את ההטרדה המינית בכל הקשר שהוא ולגבי כל אדם ולהגביר את המודעות הציבורית לחומרת התופעה, תוך חינוכו של הציבור הרחב לכיבוד הזולת". מידע נוסף

עקרונות להתנהלות ועד מקומי

3/4/2014
העקרונות המפורטים לעיל אינם מקיפים את כל הוראות הדין החלות על ועד מקומי, ואין להסתמך אך ורק על מסמך זה. מידע נוסף

אי דיווח על פגם בדירה שנמכרה

31/3/2014
מוכר מכר דירה פגומה, בידיעה שהיא פגומה ולא הצהיר על הפגם. הקונה הצהיר בחוזה שבדק את הנכס, אך בפועל לא עשה כן, על אף שיכול היה לעשות כן בבדיקה פשוטה.

האם ניתן לייחס לקונה "אשם תורם", שיפחית מהפיצוי שיוטל על המוכר? מידע נוסף