נזיקין וביטוח לאומי

נזיקין וביטוח לאומי

המשרד מייצג לקוחות (כתובעים או כנתבעים) בתחום הנזיקין – הן בתביעות בגין נזקי גוף והן בתביעות בגין נזקי רכוש, לרבות בגין נזקים חקלאיים.
משרדנו אף מעניק שירותים משפטיים בעניינים שונים מול חברות ביטוח ומול המוסד לביטוח לאומי.