ליטיגציה

ליטיגציה

למשרד נסיון רב בטיפול בתיקי ליטיגציה גדולים ומורכבים וייצוג לקוחות מכל המגזרים, בכל הערכאות והגופים שיפוטיים והמעיין שיפוטיים, ובכלל זה -  בג"צ, בית המשפט העליון, בית המשפט לעניינים מינהליים, בית הדין לעבודה, וועדות ערר לענייני ארנונה, ועדות תכנון ובנייה, בוררויות, גישורים וכו'.