ההתיישבות העובדת ודיני מקרקעין

ההתיישבות העובדת ודיני מקרקעין

מרבית עורכי הדין במשרד הם בני ההתיישבות העובדת (קיבוצים ומושבים), עובדה המקנה להם ידע נוסף ויכולות נוספות בטיפול בסוגיות המשפטיות הנוגעות לתחום זה.
משרדנו ייצג ומייצג עשרות קיבוצים, מושבים, ואגודות להתיישבות קהילתית – על כל קשת הצרכים הנגזרים בתחום, ובכלל זה – ייצוג מושבים וקיבוצים ובני ההתיישבות העובדת מול רשות מקרקעי ישראל, טיפול בסוגיות מקרקעין שונות בתחום, טיפול בענייני משקים, מכסות מים וכיוצ"ב.
לעורכי הדין במשרד התמחות מיוחדת ונסיון רב בדינים החלים על אגודות שיתופיות, לרבות ההיבטים המשפטיים של החלטות פנימיות באגודה, ליווי בעלי תפקידים באגודה במילוי תפקידם וייעוץ להם ולמוסדות האגודה בהתנהלות השוטפת, ניהול בוררויות בין האגודה לחברים, יעוץ בנוגע לקבלת חברים והוצאת חברים, דמי עזיבה, תיאגוד ושיוך נכסים. כן עוסקים עורכי הדין במשרדנו בהקמת אגודות שיתופיות מסוגים שונים ורישומן, בעריכה ובשינוי של תקנונים, נהלים פנימיים של האגודה ובהטמעת תהליכי שינוי משפטיים ואסטרטגיים באגודה.
משרדנו מלווה עסקאות מקרקעין בכל התחומים (במגזר ההתיישבותי, במגזר העירוני, במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי והעסקי).
משרדנו בעל מומחיות נרחבת בתחום ביצוע ההרחבות. כבעלי נסיון בייצוג כל הצדדים לעסקאות בענייני הרחבות (הרשות המקומית, הישוב, היזם ותושבים/משתכנים), אנו מחזיקים בידע ובמומחיות מיוחדים לביצוע התהליכים הנדרשים ובמתן מענה משפטי רחב היקף לכל צד.