דיני רשויות מקומיות

משרדנו נחשב מוביל בצפון בתחום זה.
משרדנו מעניק יעוץ משפטי מקיף למעלה מ- 30 שנה למועצות אזוריות, לתאגידים עירוניים ולועדים מקומיים, בכל מגוון הנושאים המוניציפאליים בתחום הרשויות המקומיות.
בין השירותים אותם אנו מעניקים נמנים ליווי הרשות המקומית בכל ועדותיה, ניסוח מכרזים, ליווי מחלקת הכספים, ליווי מחלקת כח האדם, ליווי מחלקת ההנדסה, טיפול בענייני רישוי עסקים, מיסוי מוניציפאלי, טיפול בתחום החינוך והרווחה, הקמה של תאגידים עירוניים וליווי התאגידים באופן שוטף, ייצוג הרשות מול משרדי הממשלה ומול וועדות הכנסת, הכנת חקיקת משנה, ניהול פרויקטים בתחום התשתיות, בתחום המים והביוב, בתחום התעסוקה, בתחום הקמת פארקים ותחומים נוספים.
המומחיות שלנו בתחום נובעת מהנסיון העשיר שרכשנו בייצוג של עשרות שנים בתחום. לעורכי הדין שלנו מיומנות רבה בליווי הרשויות המקומיות, על כל קשת הצרכים המיוחדים להן והדינים החלים עליהן.
משרדנו, באמצעות עו"ד יעל נורקין, מעניק הרצאות בתחום הדינים המוניציפליים במפעם (זרוע ביצועית של משרד הפנים האמונה על שיפור ביצועי הרשויות המקומיות), וברשויות מקומיות רבות.