דיני מכרזים

דיני מכרזים

משרדנו אשר מייצג צדדים שונים צבר נסיון רב ומקיף בתחום המכרזים. צוות עורכי הדין במשרד יודע להכין מכרזים בכל התחומים, רובם מורכבים, ואף יודע לייצג תאגידים וגופים פרטיים הניגשים למכרזים, ובכלל זה בענייני עתירות מינהליות בקשר לתוצאות מכרזים.