דיני איכות הסביבה

דיני איכות הסביבה

למשרדנו נסיון בתחום דיני איכות הסביבה. כמי שמייצגים רשויות מקומיות המפעילות מכוני טיהור שפכים, ובתחומן פועלים, לעיתים, עסקים בעלי רגישות מבחינת דיני איכות הסביבה, למשרדנו נסיון רב בטיפול מול משרדי הממשלה בתחומים אלו, כמו גם ייצוג נאשמים בכתבי אישום שהוגשו כנגדם על ידי המשרד להגנת הסביבה וליווי משפטי בתחום מניעת מפגעים וטיפול במפגעים.