בוררות וגישור

בוררות וגישור

המשרד מייצג את לקוחותיו בהליכי בוררויות שנושאים שונים, חלקם מורכבים ובעלי היקף כספי ומשפטי ניכר. עורכי דין ממשרדנו אף משמשים כבוררים בסכסוכים שונים. 
במשרד עורכי דין המתמחים בהליכי גישור, המשמשים כמגשרים.